Olaf Kwast

Beerend van Dijk

Olaf Kwast
Beerend van Dijk

Beerend van Dijk versterkt Wetgevingswerken

Met ingang van 1 september 2019 is Beerend van Dijk toegetreden tot Wetgevingswerken als wetgevingsjurist en partner. Beerend heeft jarenlange ervaring als wetgevingsjurist en overheidsmanager.

Tot zijn overstap werkt Beerend als plaatsvervangend directeur van het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten, waar hij de gouverneur adviseert en leiding geeft aan de afdeling consulaire zaken. Eerder was Beerend verantwoordelijk voor de herziening van de verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten en de totstandkoming van de Verordening op de Advocatuur. Als wetgevingsjurist voor het ministerie van Economische Zaken werkte Beerend onder meer aan de wetgeving over het Handelsregister en de Kamer van Koophandel, aan de aanbestedingswetgeving, juridische advisering over Europese structuurfondsen en wetgeving over de publieke co-financiering van het Europees regionaal ontwikkelingsfonds.

Beerend voltooide de opleiding voor wetgevingsjurist aan de Academie voor Wetgeving (cohort 5) en studeerde in Utrecht en in Maastricht.

Neem voor meer informatie contact met ons op.