Wetgeving als dienst

Over Wetgevingswerken

Wetgevingsjuridische dienstverlener

 

Expertise

wetgevingswerken kantoor

Wetten maken die werken. Daar houdt Wetgevingswerken zich dagelijks mee bezig. Samen met de overheden in binnen- en buitenland die vertrouwen op succesvolle wet- en regelgeving voor de strategische aanpak van hun maatschappelijke opgaven.

Wetgevingswerken werkt bijvoorbeeld intensief mee aan de stelselherzieningen van de Omgevingswet en aan de hervorming van de langdurige zorg. Ook is Wetgevingswerken betrokken bij wetgevingsprojecten zoals het transparanter maken van het toezicht op financiële markten, het verbeteren van decentrale verordeningen op gemeentelijk en provinciaal niveau en de wetgevingsvraagstukken van publiekrechtelijke beroepsorganisaties.

Naast wetgeving denkt Wetgevingswerken als adviseur mee met publieke organisaties bij de ontwikkeling en implementatie van vernieuwingen in recht en beleid. Bijvoorbeeld bij de besluitvorming over energieprojecten, bij het verkennen van mogelijkheden voor een meer fraudebestendig pgb in de zorg, bij het ontwikkelen van een integraal en eenvoudig omgevingsplan of bij de implementatie van jurisprudentie over schaarse vergunningen in gemeentelijke regelgeving en beleid.

Wetgevingswerken combineert wetgevingsjuridische expertise met bestuursrechtelijk inzicht en gevoel voor de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke context van wetgevingsprojecten. Daarmee bouwt het voort op de ervaring van de oprichter, Olaf Kwast, als wetgevingsjurist, adviseur en advocaat.

 
 

Olaf Kwast

foto: Laisa Maria

foto: Laisa Maria

Olaf is de oprichter en drijvende kracht van Wetgevingswerken. Hij is opgeleid tot wetgevingsjurist aan de Academie voor Wetgeving (cohort 4) en heeft ervaring op het Europese, nationale en regionale niveau van overheidsbestuur als wetgevingsjurist, adviseur en advocaat.

"Met Olaf is het prettig samenwerken! Hij is in staat om zich snel in te werken in nieuwe dossiers en is daardoor breed inzetbaar. Hij is een uitstekende gesprekspartner, brengt zijn boodschap met gezag en roept daarbij geen weerstand op. Hij is zich goed bewust van de politiek-bestuurlijke context waarin een wetgevingsjurist moet werken en is beschikbaar als dat nodig is. De samenwerking met Olaf is zeker voor herhaling vatbaar." (Kjille Lammertsma, plv. directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van VWS, was opdrachtgever van Olaf, bron: LinkedIn)

Olaf werkte zeven jaar als wetgevingsjurist voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen: Verkeer en Waterstaat).

"Olaf is een intelligente, vakbekwame en innovatieve wetgevingsjurist/juridisch adviseur. Hij overziet het omgevingsrecht én kent de uitvoeringspraktijk. Olaf kan in weinig tijd veel werk verzetten en daarbij kwaliteit leveren. Bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu was hij verantwoordelijk voor en succesvol in het opstellen van de Wet versnelling besluitvorming wegprojecten, de wijziging van de Tracéwet en de Crisis en herstelwet. Tot aan zijn overstap in november 2011 naar de advocatuur vormde Olaf de motor achter het uitdenken van een nieuw stelsel van omgevingsrecht. Bij de start van zijn wetgevingscarrière werkte hij mee aan het opstellen van de Waterwet. Olaf heeft een positieve instelling en is goed gehumeurd. Hij is breed ontwikkeld en heeft een groot interesseveld. Olaf kan veel ballen in de lucht houden, maar is ook een sportieve teamspeler." (Ankie Meijer, programmadirecteur Omgevingswet, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, gaf leiding aan Olaf bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, bron: LinkedIn)

Tot de start van Wetgevingswerken op 1 januari 2014 was Olaf advocaat bestuursrecht en omgevingsrecht bij AKD advocaten & notarissen in Rotterdam.

"Ik heb Olaf meerdere keren gebruikt voor het voeren van procedures in het kader van de WOB/bezwaarschriften/beroepsprocedures waar ontwikkelingen snel gaan. Hij was een out-of the box denker en kon snel met ons als klant meedenken. Ik vind het dan ook jammer dat hij weg is bij AKD als advocaat maar ga ervan uit dat ik hem ook in zijn nieuwe functie nog wel zal inhuren om mee te denken op het scheidsvlak van bestuursrecht en civielrecht." (Malinda Miener, General Counsel bij Enexis BV, was eerder cliënt van Olaf bij AKD, bron: LinkedIn)

Olaf benadert wetgeving als ontwerpdiscipline en ziet het wetgevingsproces als het begeleiden van verandering in denkpatronen over het juridisch (on)mogelijke. Zijn specialismen zijn bestuursrecht, het ontwerp van wetgeving en juridische analyse van complexe maatschappelijke instituties.

 
 

Medewerkers

Fleur Pennarts

Fleur is juridisch medewerker bij Wetgevingswerken. Zij heeft een groot organiserend vermogen, oog voor detail en is een creatieve teamspeler. Fleur organiseerde de Staatsrechtconferentie 2018 en bevindt zich in de afrondende fase van de masters staats- en bestuursrecht en rechtstheorie aan School of Law van de Erasmus Universiteit, met een Double Degree in Philosophy. Daarnaast is Fleur aan de Willem de Kooning Academie opgeleid tot ontwerper (Bachelor of Arts) en is zij voorzitter van Ius Mobile, het publiekrechtelijk dispuut van de Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam.

Kinga Mikos

Kinga studeerde af in management en marketing en is zelfstandig ondernemer. Daarnaast is Kinga de studiomanager van Wetgevingswerken.

Projectmedewerkers

Wetgevingswerken werkt regelmatig samen met externe experts en studenten in de eindfase van hun bachelor of in de masterfase.

 

Student-stagiaires

Wetgevingswerken heeft plaats voor gedreven en slimme student-stagiairs in de masterfase of in de eindfase van hun bachelor. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Olaf Kwast.

 
 
 

Raad van advies

Wetgevingswerken maakt dankbaar gebruik van de inzichten en ervaring van twee vaste, onafhankelijke adviseurs die periodiek op persoonlijke titel meedenken over lange termijn ontwikkeling en strategische vragen.

 

Peter van Lochem

Peter is Fellow bij het Meijers Instituut en onderzoeker bij Crisislab. Hij promoveerde op rechtsrelativering en was jarenlang rector van de Academie voor Wetgeving in Den Haag.

 

Anne Schellekens

Anne is opleidingsmanager bij de Technasiumacademie. Zij was eerder Learning & Development Specialist bij ASML en won brons als stuurvrouw van de Nederlandse vrouwen acht op de Olympische Spelen in Londen.