Wetgeving als dienst

Over Wetgevingswerken

Wetgevingsjuridische dienstverlener

 

Expertise

wetgevingswerken kantoor

Wetten maken die werken. Daar houdt Wetgevingswerken zich dagelijks mee bezig. Samen met de overheden in binnen- en buitenland die vertrouwen op succesvolle wet- en regelgeving voor de strategische aanpak van hun maatschappelijke opgaven.

Wetgevingswerken werkt bijvoorbeeld intensief mee aan de stelselherzieningen van de Omgevingswet en aan de hervorming van de langdurige zorg. Ook is Wetgevingswerken betrokken bij wetgevingsprojecten zoals het transparanter maken van het toezicht op financiële markten, het verbeteren van decentrale verordeningen op gemeentelijk en provinciaal niveau en de wetgevingsvraagstukken van publiekrechtelijke beroepsorganisaties.

Naast wetgeving denkt Wetgevingswerken als adviseur mee met publieke organisaties bij de ontwikkeling en implementatie van vernieuwingen in recht en beleid. Bijvoorbeeld bij de besluitvorming over energieprojecten, bij het verkennen van mogelijkheden voor een meer fraudebestendig pgb in de zorg, bij het ontwikkelen van een integraal en eenvoudig omgevingsplan of bij de implementatie van jurisprudentie over schaarse vergunningen in gemeentelijke regelgeving en beleid.

Wetgevingswerken combineert wetgevingsjuridische expertise met bestuursrechtelijk inzicht en gevoel voor de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke context van wetgevingsprojecten. Daarmee bouwt het voort op de ervaring en inzichten van ons team van wetgevingsjuristen.