Gemeentelijke verordeningen

Project Kwaliteit Modelverordeningen VNG

Wetgevingswerken assisteerde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in 2015 met het Project Kwaliteit Modelverordeningen VNG. Olaf Kwast ontwikkelde samen met het Expertisecentrum Lokaal Bestuur en Recht en medewerkers van verschillende gemeenten modellen voor verordeningen van gemeenten.

Model-Afvalstoffenverordening 2015

De model-Afvalstoffenverordening speelt in op de wijze waarop we nu omgaan met afval en op nieuwe technieken en manieren voor het (gescheiden) inzamelen van afval. De vorige modelverordening afvalstoffen was uit 2009. Meer informatie vindt u op deze website van de VNG.

Model-Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)

De VNG en het IPO hebben gezamenlijk onder begeleiding van een bestuurlijke commissie onder leiding van Erik van Heijningen een modelverordening opgesteld over de kwaliteit voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De verordening gaat over alle Wabo-taken en bevat output- en outcomedoelen. De penvoering werd verzorgd door Wetgevingswerken. Meer informatie vindt u op deze website van de VNG. 

Model-Erfgoedverordening 2016

De Erfgoedwet is op 1 juli 2016 in werking getreden en vervangt onder meer de Monumentenwet (deels met een overgangstermijn tot de Omgevingswet) en de Wet tot behoud van cultuurbezit. De Erfgoedwet bevat bovendien diverse veranderingen en nieuwe bepalingen met lokale gevolgen. Onderdeel daarvan is de opdracht om een Erfgoedverordening op te stellen. Om gemeenten daarbij te helpen is een nieuwe model-Erfgoedverordening opgesteld. Meer informatie vindt u op deze website van de VNG.

Meer weten?

Neem contact op.