Emissie en hinder van licht

Emissie en hinder van licht

Lichtemissies in het Nederlandse omgevingsrecht

Het in Lausanne gevestigde Zwitserse instituut voor rechtsvergelijking heeft Wetgevingswerken ingeschakeld om expertise te leveren over het Nederlandse milieurecht voor een rechtsvergelijkend rapport over de emissie van licht in de leefomgeving, in opdracht van het Zwitserse Bundesambt für Umwelt (BAFU). 

Het Swiss Institute of Comparative Law

Het Institut Suisse de Droit Comparé is onderdeel van de federale overheid van Zwitserland en heeft onder andere tot taak om rechtsvergelijkende studies te verrichten ten behoeve van de ontwikkeling van beleid en wetgeving door Zwitserse overheidsinstanties.

Meer weten?

Neem contact op.