Fraudebestendig pgb

Zorgwetgeving

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Wetgevingswerken in 2015 een brede verkenning verricht naar een meer fraudebestendig persoonsgebonden budget (pgb) in de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet.

PGB naslagwerk en risico-analyse

Het doel van deze verkenning was een naslagwerk te leveren over de rollen van alle actoren rondom het pgb in deze vier domeinen, met het oog op het voorkomen en bestrijden van fouten en fraude, het identificeren van de risico’s die de wettelijke regelingen meebrengen op fouten en fraude met pgb’s en van mogelijke beheersingsmaatregelen.

Verzonden aan Tweede Kamer

De staatssecretaris heeft het rapport aan de Tweede Kamer gezonden en neemt een belangrijk deel van de aanbevelingen over of werkt deze nader uit.

Meer weten?

Neem contact op.