Schaarse besluiten

Openbare besluiten: transparante toekenning van rivaliserende rechten

Factsheet

De rechtsontwikkeling rond schaarse besluiten in nationale en Europese jurisprudentie is in volle gang. Op de afronding daarvan kunnen gemeenten niet wachten. Zij moeten aan de slag met hun verordeningen waarin schaarse vergunningen worden geregeld. Over de aandachtspunten die daarbij van belang zijn is een factsheet beschikbaar gesteld door de VNG. Olaf Kwast schreef het factsheet in samenwerking met het Expertisecentrum Lokaal Bestuur en Recht van de VNG.

Werkateliers

Wetgevingswerken organiseerde samen met de VNG en Europa Decentraal een drietal werkateliers over dit onderwerp. De werkateliers zijn bedoeld om gemeenten die zich bezig houden met deze problematiek te helpen bij hun aanpak en vragen door constructieve discussie met collega’s en toelichting van experts. Het doel is te komen tot oplossingen voor beleid, verordening en vergunningverlening. De werkateliers vonden plaats in Assen (13 september 2016), Apeldoorn (20 september 2016) en Dordrecht (27 september). De presentatie van Olaf tijdens deze werkateliers vindt u hier.

Wat zijn schaarse besluiten? 

Vergunningen kunnen schaars zijn. Gemeenten besluiten dan niet alleen over het verlenen van deze vergunningen. Gemeenten verdelen schaarse vergunningen: de vergunning verlenen aan de een sluit het verlenen aan een ander uit. Besluitvorming over schaarse vergunningen of andere ‘schaarse besluiten’ beïnvloeden daarom de onderlinge kansen van (potentiële) aanvragers om de vergunningplichtige activiteit te verrichten. Als dit economische activiteiten zijn, zoals diensten onder de Dienstenrichtlijn, komt dit scherp in beeld als het gelijke speelveld voor mededinging. Maar ook bij andere vergunningen met een vermogenswaarde kan deze problematiek aan de orde zijn. 

Belang voor gemeentelijke praktijk

In verschillende zaken over gemeentelijke schaarse vergunningen vormt de rechter daarom (zowel Europese als nationale) normen waaraan gemeenten bij de verdeling moeten voldoen. Het gaat vooral om transparantieverplichtingen bij de verdeling en verlening van schaarse vergunningen, die waarborgen dat aanvragers gelijke kansen hebben om mee te dingen naar de schaarse vergunningen. Uit de jurisprudentie blijkt dat de vereiste transparantie nog geen vaste praktijk is bij vergunningverlening en ook nog niet tot uitdrukking in verordeningen of beleidsregels. 

Meer weten?

Neem contact op en zie het blog met 7 lessen voor het regelen van schaarse vergunningen.