Hervorming langdurige zorg

Hervorming van de langdurige zorg

De hervorming van de langdurige zorg is een stelselherziening die langs vier sporen tot stand is gekomen. De invoering van de Jeugdwet, de vervanging van de Wmo door de Wet maatschappelijke ondersteuningen 2015, de intrekking van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ten gunste van de Wet langdurige zorg en de aanpassing van het Besluit zorgverzekering.

Wlz, Blz, Rlz

Wetgevingswerken was in opdracht van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als wetgevingsjurist betrokken bij de ontwikkeling en kamerbehandeling van de Wet langdurige zorg, en het opstellen van het Besluit langdurige zorg en de Regeling langdurige zorg.

Meer weten?

Neem contact op.