Groene staatsobligatie

Groene staatsobligatie

Het ministerie van Financiën heeft de uitgifte aangekondigd van een groene obligatie door de Nederlandse Staat op 21 mei 2019. Het gaat om een staatsobligatie waarvan de opbrengst wordt toegerekend aan klimaatgerelateerde uitgaven van de Rijksbegroting, zoals het Deltafonds. Daarmee voldoen zij aan de criteria van het Climate Bonds Initiative.

Wetgevingswerken adviseerde het ministerie van Financiën over de relevante juridische en institutionele kaders van de uit het Deltafonds gefinancierde en bekostigde infrastructuur voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening. De groene obligatie heeft een looptijd van 20 jaar en een doelvolume voor de eerste uitgifte van € 4-6 mld. Nederland wordt het eerste land met een triple-A-rating dat een groene staatsobligatie uitgeeft.

Zie voor meer informatie deze website van het Agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën.

Voor meer informatie over Wetgevingswerken kunt u contact opnemen met Olaf Kwast.