Schaarse vergunningen

Een handreiking voor gemeenten (VNG)

In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft Wetgevingswerken een handreiking voor gemeenten over schaarse publieke rechten, in het bijzonder vergunningen. De handreiking is op 5 november gepresenteerd tijdens de Juridische 2-daagse van de VNG en is hier en op deze site van de VNG online beschikbaar.

Naast Europese normering van schaarse vergunningen is in een uitspraak van 2016 door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook het bestaan van een nationaalrechtelijke normering erkend. Bij de verdeling van schaarse vergunningen moeten gelijke kansen worden geboden aan (potentiële) gegadigden. Nadien zijn er verschillende uitspraken gedaan waarin de nieuwe normering is bevestigd, verfijnd en genuanceerd.

De handreiking gaat uitvoerig in op de rechtspraak over gelijke kansen en een evenredig verdelingsbeleid, op de kenmerken van vergunningstelsels met schaarse vergunningen, en op aandachtspunten voor het vormgeven van nieuw verdelingsbeleid. Deze handreiking vervangt de beknopte VNG factsheet van september 2016

Schaarse vergunningentoets

Actualiseert u beleid, verordeningen of andere regelingen en heeft u vragen over schaarse vergunningen? Wetgevingswerken kan u snel op weg helpen met een ‘schaarse vergunningen toets’ van uw vergunningstelsel, door het maken van voorstellen of met ander advies op maat. Neem contact op voor meer informatie.