Gebruik van infrastructuur

Slimmer regelen van besluitvorming over gebruik infrastructuur

De Dienst Beheer Infrastructuur van de Provincie Zuid-Holland werkt aan een modernisering van de regels over het gebruik en beheer van de wegen in beheer bij de provincie en de provinciale vaarwegen. Door de instrumentkeuze van de Wegenverordening Zuid-Holland 2010 en de Vaarwegenverordening 2015 te heroverwegen, kan besluitvorming over activiteiten naar verwachting gedeeltelijk vervangen kunnen worden door algemene regels. Zo wordt bovendien geanticipeerd op het instrumentarium wat in de Omgevingswet centraal staat.

Meer weten?

Neem contact op met Olaf Kwast