Olaf Kwast

Herijking KBvG-regelgeving

Olaf Kwast
Herijking KBvG-regelgeving

Herijking KBvG-regelgeving

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is een openbaar lichaam in de zin van artikel 134 van de Grondwet. Alle gerechtsdeurwaarders zijn lid van de KBvG, die de taak heeft een goede beroepsuitoefening door de leden en hun vakbekwaamheid te bevorderen. Deze publiekrechtelijke beroepsorganisatie beschikt over verordenende bevoegdheid.

Een commissie Herijking KBvG-regelgeving is gestart om de bestaande KBvG-regelgeving onder de loep nemen, onder voorzitterschap van Olaf Kwast. Doel van het project is het creëren van overzichtelijke en makkelijk raadpleegbare en hanteerbare regelgeving, waarin de kernwaarden voor de beroepsuitoefening centraal staan. Wetgevingswerken ondersteunt de KBvG bij dit project en is penvoerder voor de voor te bereiden ontwerpen.

Meer weten?

Neem contact op met Olaf Kwast of Beerend van Dijk.