Het omgevingsplan

Een structuur voor gemeenten

In opdracht van de VNG heeft Wetgevingswerken samen met Interra een juridische voorbeeldstructuur gemaakt voor de regels van het omgevingsplan, dat opstellers van een omgevingsplan kan inspireren en helpen bij het ontwikkelen van omgevingsplannen onder de Omgevingswet.

Het onderdeel is het eerste deel van het vervolg dat door de VNG wordt gegeven op het project ‘Handvatten voor het omgevingsplan’ van het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’.

Als het document beschikbaar komt, wordt het ook op deze plaats opgenomen.

Meer weten?

Neem contact op met Olaf Kwast