Provinciaal omgevingsrecht

Omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland bereidt een integratie van regelgeving voor op het terrein van het omgevingsrecht. Vooruitlopend op de Omgevingswet worden naar verwachting 18 verordeningen geheel of gedeeltelijk geïntegreerd in een nieuwe Omgevingsverordening, als onderdeel van de vorming van een provinciaal omgevingsbeleid. Wetgevingswerken staat de provincie bij in het ontwerpen van de integrale omgevingsverordening.

Ontwerp ter inzage

Op 7 november 2018 is het ontwerp van de omgevingsverordening ter inzage gelegd. De tekst is beschikbaar op deze site van de Provincie Zuid-Holland

Meer weten?

Neem contact op met Olaf Kwast