Provinciaal omgevingsrecht

Omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland bereidt een integratie van regelgeving voor op het terrein van het omgevingsrecht. Vooruitlopend op de Omgevingswet worden naar verwachting 18 verordeningen geheel of gedeeltelijk ge├»ntegreerd in een nieuwe Omgevingsverordening, als onderdeel van de vorming van een provinciaal omgevingsbeleid. Wetgevingswerken staat de provincie bij in het ontwerpen van de integrale omgevingsverordening.

Ontwerp ter inzage

Op 7 november 2018 is het ontwerp van de omgevingsverordening ter inzage gelegd. De tekst is beschikbaar op deze site van de Provincie Zuid-Holland

Meer weten?

Neem contact op met Olaf Kwast