Transparant toezicht

Internetconsultatie wetsvoorstel

Minister Dijsselbloem van Financiën is in september 2016 een internetconsultatie gestart van het concept wetsvoorstel voor een transparanter toezicht op financiële markten. Het wetsvoorstel is inmiddels ingediend bij de Tweede Kamer.

Transparantie

Meer transparantie kan instellingen op de financiële markten aanzetten tot betere naleving en geeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) de mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de resultaten van het toezicht. Door meer openbaarheid over het toezicht wordt ook beter navolgbaar op welke wijze tot die toezichtsresultaten is gekomen.

Wijziging van de Wft

Het concept wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Olaf Kwast stond het ministerie van Financiën bij in de voorbereiding.

Meer weten?

Neem contact op.