Olaf Kwast

Waterveiligheid Mozambique

Olaf Kwast
Waterveiligheid Mozambique

Wetgeving rivierdijken

Mozambique is een delta van negen internationale rivieren die kampt met aanzienlijke overstromingen. De Direcção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos (DNGRH) van het Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos (Ministerie van Publieke Werken, Volkshuisvesting en Water) in de Republiek Mozambique wil een duurzaam waterkeringbeheer ontwikkelen voor de bescherming tegen overstroming. Het heeft daarom het voornemen om wetgeving te ontwikkelen voor de aanleg, het beheer en het gebruik van rivierdijken in Mozambique. In een consortium met de ingenieursbureaus WE Consult en Salomon Lda, beiden gevestigd in Maputo, heeft Wetgevingswerken de opdracht van het Ministerie verworven om de voorstellen voor de nieuwe regeling te ontwerpen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Olaf Kwast of met Ivo van Haren (directeur van WE Consult in Mozambique.