Wetgeving als dienst

Publicaties

 

Wetgeving algemeen

Interview van Richard Sandee met Olaf Kwast, 'Wat zijn de ontwerpbeginselen van goede wetgeving?', in: SC, nr. 17 (SDU), 7 november 2017.

Olaf Kwast, Uitbesteding van wetgeving: strategie en dienstverlening, in: Willem Konijnenbelt, Renée van Schoonhoven en Olaf Kwast, Uitbesteding van wetgeving (preadviezen Nederlandse Vereniging voor Wetgeving 2017), Wolf Legal Publishers 2017.

Olaf Kwast & Fulco Simon, ‘Minutes of the Symposium on “Better Regulation” in the European Union’, SEW: Tijdschrift voor Europees en economisch recht, 2005 nr. 6, p. 252-255.


Schaarse vergunningen

Olaf Kwast, Schaarse vergunningen: een handreiking voor gemeenten, VNG november 2018.

Olaf Kwast, ‘Economie en omgevingsrecht: schaarse vergunningen voor natuurlijke schaarste’, Tijdschrift voor Omgevingsrecht 2018, nr. 3, p. 140-148.

Presentatie, Schaarse besluiten: Openbare toekenning van rivaliserende rechten. Werkateliers over schaarse besluiten i.s.m. de VNG en Europa Decentraal, september 2016.

Factsheet, Het nieuwe normenstelsel voor schaarse besluiten: keuzes voor gemeenten, VNG juli 2016.


Energieprojecten

Olaf Kwast & Marc Wesselink, Voor energie en omgeving - strategisch management van energieprojecten onder de Omgevingswet, bevindingen van het expert team sneller en beter, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Economische Zaken, Wetgevingswerken en WesselinkVanZijst, 25 november 2016 (bijlage bij Kamerstukken II 2015/16).


Fraudebestendig pgb

Olaf Kwast & Ali Mohammad, Naar een meer fraudebestendig pgb. Een verkenning van de Wlz, de Zvw, de Wmo 2015 en de Jeugwet, Wetgevingswerken 2015 (bijlage bij Kamerstukken II 2015/16, 25 657, nr. 239).


Waterwet

Wegwijzer van Waterwet naar Omgevingswet (editie 2018), Kluwer, Deventer 2018, Simon Handgraaf, Herman Havekes, Jasper van Kempen, Ina Kraak, Andy Krijgsman, Olaf Kwast, Egbert Monsma, Poortvliet Poortvliet, Peter de Putter, Hanni Verbeek, Willem Wensink en Desirée van Zwieten-Sijp. 

Wegwijzer Waterwet. Praktische Handleiding (Editie 2014), Kluwer, Deventer: 2013, met Simon Handgraaf, Herman Havekes, Willemijn van Doorn-Hoekveld, Jasper van Kempen, Martin Koster, Ellen Koopmans, Ina Kraak, Olaf Kwast, Peter de Putter, Hanni Verbeek, Willem Wensink en Desirée van Zwieten-Sijp.


Omgevingsrecht

H. Westermark / J. Fournier / O. Kwast / C. Viennet, Legal opinion on General Provisions, Principles and Procedures in Environmental Law, Submitted on: 31.08.2017, E-Avis ISDC 2019-08 available on www.isdc.ch. (Also available as annex I to the report: Gutachten «Kohärenz Allgemeine Bestimmungen (Grundprinzipien, Begriffe) in der Umweltgesetzgebung des Bundes», Rechtsgutachten von Prof. Dr. Felix Uhlmann, Dr. Dr. h.c. Heinz Aemisegger und Angelika Spiess, Universität Zürich, im Auftrag des Bundesamt für Umwelt, 19. Dezember 2018).

Olaf Kwast, ‘Niederländisches recht’, in: Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung, Gutachten über Lichtimmissionen, Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande, Österreich, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik und Vereinigtes Königreich, Avis 14-164, Lausanne, den 29. Mai 2015.

Olaf Kwast, Complexe besluitvorming in het omgevingsrecht en het onbehagen over projectbesluitvorming, in: Olaf Kwast, Jan van Beuningen, Jeroen van Bergenhenegouwen, Erwin Noordover, De stempel van de meester. Complexe besluitvorming in het bestuursrecht (Preadviezen Jonge VAR 2013), Jonge VAR-reeks 11, VAR Vereniging voor bestuursrecht, Boom Juridische uitgevers, maart 2013.

Olaf Kwast, ‘De Omgevingswet als stelsel voor het omgevingsrecht’, Tijdschrift voor Omgevingsrecht, 2012 nr. 1, 9-17.


Infrastructuur

Olaf Kwast, Wegenwetgeving, Lexplicatie, deel 3.30a, Kluwer 2009.

Olaf Kwast, ‘Waterstaatsrecht en Wegenwet’, Tijdschrift voor Omgevingsrecht, 2007
nr. 2, p. 50-57.


Bodem

Olaf Kwast, ‘Jurisprudentie rondom saneringsplannen', Tijdschrift voor Vastgoedrecht, 2013 nr. 6, p. 177-179.

Olaf Kwast, ‘Bodem: wetgeving en jurisprudentie’, Tijdschrift voor Vastgoedrecht, 2013 nr. 4, p. 117-118.

Olaf Kwast, ‘Bodemenergiesystemen: van bodem- naar omgevingsrecht’, Tijdschrift voor Vastgoedrecht, 2013 nr. 3, p. 87-88.

Olaf Kwast, ‘Van bodem naar ondergrond’, Tijdschrift voor Vastgoedrecht, 2012 nr. 4, p. 101-103.

Olaf Kwast, ‘Wijziging bodemwetgeving’, Tijdschrift voor Vastgoedrecht, 2012 nr. 2, p. 37-39.


Diversen

Olaf Kwast, Cornelis van der Sluis, C.A.M. van den Brand, ‘Recente ontwikkelingen in jurisprudentie en wetgeving over luchtkwaliteit’, Tijdschrift voor Omgevingsrecht, 2009 nr. 2, p. 69-83.