Wetgeving als dienst

Diensten

Wetgeving is maatwerk

Wetgeving is maatwerk. Goed ontwerp vraagt om analyse en strategie. Wetgevingswerken helpt daarbij.

Hieronder vindt u ook andere voorbeelden van onze dienstverlening. Wilt u meer weten? Bekijk onze actuele projecten of neem contact op.

 

Beleidsvernieuwing en -verkenning

Beleidsvernieuwing is vaak een complexe en onzekere aangelegenheid. Wetgevingswerken kan helpen om snel en effectief het juridisch landschap in kaart te brengen waarop verschillende beleidsalternatieven mogelijk zijn. Van startnota tot het opstellen van ontwerpregelingen.

 

Stelselherzieningen

Stelselherzieningen, transities of beleidsvernieuwing buiten de gebaande paden vergt een grote denkkracht, oog voor detail en het vermogen om nieuwe mogelijkheden tastbaar te maken. Wetgevingswerken beschikt over ruime ervaring met het uitdenken van stelselherzieningen en met het ontwikkelen van complexe wetgevingsprojecten in een zeer politiek-gevoelige omgeving.

 

Schaarse vergunningen toets

Actualiseert u beleid, verordeningen of andere regelingen en heeft u vragen over schaarse vergunningen? Wetgevingswerken kan u snel op weg helpen met een ‘schaarse vergunningen toets’ van uw vergunningstelsel of met advies op maat. Neem contact op voor meer informatie.

 

Omgevingsplan

Gemeenten die een omgevingsplan willen gaan voorbereiden, kunnen Wetgevingswerken inschakelen voor een vliegende start. Van kick-off sessie tot startnota en ontwerp-begeleiding.

 

Toetsen van ontwerp-regelgeving

Bezig met een wetsvoorstel, ontwerp-regeling of concept verordening? Wetgevingswerken kan u in korte tijd een flinke stap verder helpen door een tweede paar kritische ogen te bieden of een wetgevingstoets uit te voeren.

 

Training en instructie

Nieuwe ontwikkelingen zoals de Omgevingswet of ingrijpende ontwikkelingen in jurisprudentie vragen in korte tijd veel van overheidsjuristen en andere betrokkenen bij wet- en regelgeving. Wetgevingswerken verzorgt trainingen en cursussen en kan bijdragen aan de ontwikkeling van know-how waarmee overheden zich snel aanpassen aan nieuwe juridische omstandigheden.

 

Advies en onderzoek

Van een sparsessie tot strategische advisering over alternatieve juridische mogelijkheden. Wetgevingswerken adviseert op basis van gedegen onderzoek, wetgevingsjuridische expertise en bestuursrechtelijk inzicht.

 

Doorlichting

Soms is er aanleiding om bredere complexen van bestaande wet- en regelgeving door te lichten of te analyseren. Van noodzakelijke aanpassingen tot mogelijkheden tot verbetering en vereenvoudiging. Wetgevingswerken kan u helpen om hierbij een snelle aanpak te ontwikkelen.