Wetgeving als dienst
Beerend-van-Dijk.jpg

Contactgegevens

email: bvandijk@wetgevingswerken.nl

mobiele telefoon: 06 48 01 84 95.

kantoor: contact.

Beerend van Dijk

Beerend is wetgevingsjurist en partner bij Wetgevingswerken. Tot zijn aandachtsgebieden horen onder meer regelgeving van publiekrechtelijke beroepsorganisaties, vraagstukken van digitalisering, identificatie en gegevensbescherming, koninkrijksrelaties en het economisch publiekrecht. Beerend heeft jarenlange ervaring als wetgevingsjurist en overheidsmanager.

Voorheen werkte Beerend als plaatsvervangend directeur van het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten, waar hij de gouverneur adviseerde en leiding gaf aan de afdeling consulaire zaken. Eerder was Beerend verantwoordelijk voor de herziening van de verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten en de totstandkoming van de Verordening op de Advocatuur. Als wetgevingsjurist voor het ministerie van Economische Zaken werkte Beerend onder meer aan de wetgeving over het Handelsregister en de Kamer van Koophandel, aan de aanbestedingswetgeving, juridische advisering over Europese structuurfondsen en wetgeving over de publieke co-financiering van het Europees regionaal ontwikkelingsfonds.

Beerend voltooide de opleiding voor wetgevingsjurist aan de Academie voor Wetgeving (cohort 5) en studeerde in Utrecht en in Maastricht.