Wetgeving als dienst
Olaf-Kwast.jpg

Contactgegevens

email: okwast@wetgevingswerken.nl

mobiele telefoon: 06 144 852 46

kantoor: contact.

Olaf Kwast

Olaf is de oprichter van Wetgevingswerken. Ministeries, provincies, waterschappen, gemeenten, publiekrechtelijke beroepsorganisaties en andere overheden of semi-publieke organisaties maken gebruik van zijn analyses, ontwerpen of adviezen. Hij is opgeleid tot wetgevingsjurist aan de Academie voor Wetgeving (cohort 4) en heeft ervaring op het Europese, nationale en regionale niveau van overheidsbestuur als wetgevingsjurist, adviseur en advocaat.

"Met Olaf is het prettig samenwerken! Hij is in staat om zich snel in te werken in nieuwe dossiers en is daardoor breed inzetbaar. Hij is een uitstekende gesprekspartner, brengt zijn boodschap met gezag en roept daarbij geen weerstand op. Hij is zich goed bewust van de politiek-bestuurlijke context waarin een wetgevingsjurist moet werken en is beschikbaar als dat nodig is. De samenwerking met Olaf is zeker voor herhaling vatbaar." (Kjille Lammertsma, plv. directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van VWS, was opdrachtgever van Olaf, bron: LinkedIn)

Olaf werkte zeven jaar als wetgevingsjurist voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen: Verkeer en Waterstaat).

"Olaf is een intelligente, vakbekwame en innovatieve wetgevingsjurist/juridisch adviseur. Hij overziet het omgevingsrecht én kent de uitvoeringspraktijk. Olaf kan in weinig tijd veel werk verzetten en daarbij kwaliteit leveren. Bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu was hij verantwoordelijk voor en succesvol in het opstellen van de Wet versnelling besluitvorming wegprojecten, de wijziging van de Tracéwet en de Crisis en herstelwet. Tot aan zijn overstap in november 2011 naar de advocatuur vormde Olaf de motor achter het uitdenken van een nieuw stelsel van omgevingsrecht. Bij de start van zijn wetgevingscarrière werkte hij mee aan het opstellen van de Waterwet. Olaf heeft een positieve instelling en is goed gehumeurd. Hij is breed ontwikkeld en heeft een groot interesseveld. Olaf kan veel ballen in de lucht houden, maar is ook een sportieve teamspeler." (Ankie Meijer, programmadirecteur Omgevingswet, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, gaf leiding aan Olaf bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, bron: LinkedIn)

Tot de start van Wetgevingswerken op 1 januari 2014 was Olaf advocaat bestuursrecht en omgevingsrecht bij AKD advocaten & notarissen in Rotterdam.

"Ik heb Olaf meerdere keren gebruikt voor het voeren van procedures in het kader van de WOB/bezwaarschriften/beroepsprocedures waar ontwikkelingen snel gaan. Hij was een out-of the box denker en kon snel met ons als klant meedenken. Ik vind het dan ook jammer dat hij weg is bij AKD als advocaat maar ga ervan uit dat ik hem ook in zijn nieuwe functie nog wel zal inhuren om mee te denken op het scheidsvlak van bestuursrecht en civielrecht." (Malinda Miener, General Counsel bij Enexis BV, was eerder cliënt van Olaf bij AKD, bron: LinkedIn)

Olaf benadert wetgeving als ontwerpdiscipline en ziet het wetgevingsproces als het begeleiden van verandering in denkpatronen over het juridisch (on)mogelijke. Zijn specialismen zijn bestuursrecht, het ontwerp van wetgeving en juridische analyse van complexe maatschappelijke instituties.